Om korpset

Åsane Janitsjar (tidligere Eidsvåg/Ulset skolekorps) rekrutterer medlemmer fra stort sett hele Åsane bydel. Hovedkorpset består av medlemmer som har spilt ett år i aspirantkorpset og ett år i juniorkorpset. Medlemmene rekrutteres fra alderen 7-9 år. Aspirant- og juniorkorpset gjennomfører rekrutteringskonserter ved 5 skoler i Åsane.

Skolekorpset har dirigent og instruktører fra Bergen kulturskole.

Hovedkorpset deltar vanligvis på Fanafestivalen i høstsementeret og Hordablæsten i vårsemesteret. I tillegg blir det avholdt konsert i forbindelse med julebasar, konsert i egen regi, julekonserter og konsert ved avslutning av vårsemesteret. Korpset tar også diverse spilleoppdrag ved forespørsel.

Det arrangeres 1 – 2 seminarer for korpset i semesteret. Ett seminar i semesteret er gjerne et reis-bort-seminar, det andre et hjemmeseminar. Aspirant og junior deltar også her, men har mindre øvetid enn hovedkorpset.

På seminaret hentes det inn instruktører til de forskjellige instrumentgruppene, i tillegg til samspilløving. Det forventes at musikantene stiller på seminarene.

Aspirant- og juniorkorps deltar på konsert sammen med hovedkorpset på julebasar og årsfest. I tillegg har det vært vanlig at aspiranter og juniorer deltar på enkelte andre arrangementer sammen med hovedkorpset.

Julebasaren er en god gammeldags basar med åresalg og utlodning, kaffe- og kakesalg. Her er det fullt mulig å ta med besteforeldre! Gevinstene blir skaffet av sponsorer, i tillegg til at musikantene selv skaffer til veie 1-2 gevinster.

Siste øvingsdag før sommerferien arrangeres konsert med basar.

Skolekorpset engasjerer all instruksjon via Bergen Kulturskole.

Dirigent for hovedkorpset er Viggo Vea.

Instruktør for aspirantene og juniorene er Svein Olav Sandvik og Knut Emil Mjøs.

Aktiviteter der foreldre hjelper til: deltakelse ved hjemmeseminarer, konserter, julebasar og årsfest. Det blir utskrevet kakebaking til noen arrangementer.

Korpsets hovedinntektskilde er loppemarked i september. Her må alle foresatte delta.

Reklame