Korpsregler

Korpsregler for Åsane Janitsjar

(fastsatt 2005)

Fremmøte er kl 17.55. Hver enkelt henter stol og setter opp notestativ.

Mobiltelefoner skal være avslått under hele øvelsen.

Ingen spising/drikking på øvelsen (heller ikke tyggegummi).

Det skal være ro under øvelsen – dirigentens ordre følges.

I pausen pakkes instrumentene i kassen – ingen spilling i pausen. Pausen varer i 15 minutter, og tilbringes på skolen (ingen går til butikken). Vær presis på plass når pausen er over.

Ballspill og lek foregår ute.

Stoler ryddes av den enkelte, husk notestativ og noter.

Dersom man er forhindret fra å møte: Meld fra til korpsleder eller dirigent minst to timer før øvelsen starter.

Det er pliktig fremmøte på konserter og seminarer. Er musikanten forhindret fra å delta, skal korpsleder ha beskjed minst en uke i forkant.

Det forventes at medlemmer i Åsane Janitsjar utviser høflighet og respekt overfor voksne og hverandre.

Reklame