Om instrumenter

Praktisk informasjon om instrumenter:
Utstyr til vedlikehold av instrumenter holdes ikke av korpset, men det fins et nødlager i kjeller hvis noe skulle skje i forbindelse med øving etc. Olje, korkfett, fliser fåes kjøpt i musikkforretning, f.eks. hos Musikk-Miljø eller Tema-Musikk i Sentrum. Nødvendig reparasjon av korpsets instrumenter dekkes selvsagt av korpset selv. Det er kulturskolelærer som evt. må anbefale reparasjon eller innkjøp av nytt instrument.
Musikanten er ansvarlig for instrument, notestativ, noteklype o.l. som blir utlånt av korpset. Musikanten/foresatte må eventuelt selv betale reparasjoner eller tap som skyldes uforsiktig bruk. Instrumentene er forsikret når det gjelder uforusette uhell, men forsikring gjelder ikke ved bevisst hærverk etc. Det er forbudt å ”lånespille” på andres instrumenter.

Instruks for behandling og vedlikehold av instrument:

FLØYTE

Pusse-klut på stav skal brukes til å tørke av spyttet innvendig. Pusse-kluten skal brukes hver gang instrumentet har vært i bruk.

Hvis du har spilt mye, eller ved en ”forglemmelse” har spist like før du spiller, må du bruke sigarett-papir på putene for å forhindre at disse blir ødelagt.  Sigarett-papiret føres under puten.  Puten trykkes ned, slippes opp og sigarett-papiret tas ut.  Hvis papiret er vått, bruk et til.

Instrumentet SKAL ren-gjøres med pusse-kluten mellom hver gang du øver og pakker det ned.  Det vil si: også i pausen på korpsøving.

Fløyten skal aldri legges med klaffene ned på bord, stoler eller lignende. LÅN ALDRI INSTRUMENTET DITT TIL ANDRE!

KLARINETT

Pusse-klut med snor og lodd skal dras gjennom instrumentet hver gang det har vært i bruk.  HUSK å ta munnstykket av før du gjør dette.  Når du bruker pusse-kluten blir vannet fordelt inne i klarinetten.  Dette hjelper til å holde treverket fuktig.  Hvis treverket tørker helt ut, kan klarinetten sprekke ved store temperaturforandringer. (inne/ute om vinteren).

Dersom du har spilt mye, eller ved en forglemmelse har spist like før du spiller, må du bruke sigarett-papir på putene for å forhindre at disse blir ødelagt.  Klaffen trykkes ned.  Papiret føres under puten og klaffen slippes.  Klaffen trykkes ned på ny og papiret fjernes.  Hvis sigarettpapiret er vått, bruk et til.  Munnstykket ren-gjøres med munnstykke-børste, denne er spesiallaget til dette bruk.

Korkene på endene av hver del skal smøres med korkfett.  Klarinetten SKAL rengjøres med pusseklut mellom hver gang du øver og pakker ned.  Dette gjelder også i pausene på korpsøving.

Klarinetten skal aldri legges med klaffene ned på bort, stoler eller lignende.  LÅN ALDRI BORT KLARINETTEN DIN TIL ANDRE.

Musikanten må selv kjøpe og betale fliser.

SAXOFON

Pusseklut med snor og lodd skal dras gjennom instrumentet hver gang det har vært i bruk.  HUSK å ta munnstykket av før du gjør dette.  Saxofonen er tung, husk å ta et godt tak i ”klokken” når du holder det.

Dersom du har spilt mye, eller ved en forglemmelse har spist like før du spiller, må du bruke sigarett-papir på putene for å forhindre at disse blir ødelagt.  Klaffen trykkes ned.  Papiret føres under puten og klaffen slippes.  Klaffen trykkes ned på ny og papiret fjernes.  Hvis sigarettpapiret er vått, bruk et til.  Munnstykket ren-gjøres med munnstykke-børste, denne er spesiallaget til dette bruk.

Korkene på endene av hver del skal smøres med korkfett.  Saxofonen SKAL rengjøres med pusse-klut mellom hver gang du øver og pakker ned.  Dette gjelder også i pausene på korpsøving.

Legg ALDRI fra deg saxofonen på bord, stoler el.lignende.  Pakk det ned i kassen i pausene.  LÅN ALDRI BORT SAXOFONEN DIN TIL ANDRE.

Musikanten må selv kjøpe og betale fliser.

MESSING-INSTRUMENTER

Alle ”sølvfargete” instrumenter kan pusses med vanlig pussemiddel, for eksempel sølvpuss.  ”Gullfargete” instrumenter MÅ tørkes av med en myk og fuktig klut. Munnstykkene kokes ca. ½ time i en panne vann.  Det er laget spesielle munnstykke-børster til instrumentene.

Når du vasker instrumentet, skrur du ut ventilene.  PASS på å legge disse i riktig rekkefølge, slik at du vet hvilken som hører hjemme hvor.  Det er ikke alle instrumenter som har nummererte ventiler.  Tørk av ventiloljen og bruk en myk børste for å få vekk gamle grønne matrester.  La ventilene ligge til du skal montere instrumentet igjen.

Skru av bunnlokkene i ventilhuset og ta ut alle bøylene.  Tørk skitt og gammel vaselin av disse delene.  Legg delene i varmt såpevann.  Resten av instrumentet kan du legge i badekaret, i varmt såpevann.  Der kan det bli liggende en times tid.  Skyll instrumentet skikkelig med dusjen.  Vær sikker på at du har fått ut alt vannet.  Tørk instrumentet med en føner.  Puss instrumentet.  Ta ny vaselin på bøylene og sett disse på plass.  Munnstykket settes på plass.  Instrumentet er klart til bruk.

Når du jobber med å gjøre rent ventiler og ventilhus MÅ du være veldig forsiktig.  Bunker som er mindre enn du klarer å se, er store nok til å ødelegge instrumentet ditt. Dette er også grunnen til at DU ALDRI SKAL LÅNE BORT INSTRUMENTET DITT og at du SKAL pakke det ned mellom hver gang du spiller på det.  Dette gjelder også i pausene på korpsøving.

SLAGVERK

Slagverks-instrumenter skal IKKE brukes av andre.  Cymbaler pusses med kobber- eller messing-pussemiddel.  Trommer skal IKKE plasseres opp på hverandre.

Reklame